Blog o herbacie, ziołach i nie tylko (dywagacje przy herbacie)

KATEGORIE: DIETA W CIĄŻY / DYWAGACJE PRZY HERBACIE / HERBATY / INSPIRACJE / PRZEPISY / ZADBAJ O SIEBIE

Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela 14 Października

paź 14, 2023 | DYWAGACJE PRZY HERBACIE | 0 komentarzy

14 października Dzień Edukacji Narodowej w Polsce ma swoją genezę w historii kraju i był kilkakrotnie zmieniany w ciągu lat. Początki tego święta sięgają czasów Królestwa Polskiego i Królestwa Kongresowego w XIX wieku.


Geneza Dnia Edukacji Narodowej

 1. W 1773 roku ustanowiono w Królestwie Polskim Komisję Edukacji Narodowej, co stanowiło jedną z pierwszych prób stworzenia systemu oświaty w Polsce. W 1915 roku, w okresie I wojny światowej, wprowadzono święto poświęcone oświacie. Dzień Edukacji Narodowej obchodzono w listopadzie.
 2. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, Polska wprowadziła Dzień Nauczyciela obchodzony 15 października, na cześć Ignacego Jana Paderewskiego – jednego z twórców niepodległego państwa i prezesa Rady Ministrów.
 3. W czasach PRL data święta Dnia Nauczyciela zmieniała się. W 1972 roku ustanowiono, że Dzień Nauczyciela będzie obchodzony 14 października. Data ta odnosi się do urodzin Stefana Batorego, króla Polski, który w XVI wieku zainicjował reformy oświatowe w Polsce.
 4. Po transformacji ustrojowej w Polsce i upadku systemu komunistycznego (1989 r) Dzień Nauczyciela przekształcono w Dzień Edukacji Narodowej. Ta zmiana miała na celu bardziej podkreślenie znaczenia edukacji w szerokim kontekście narodowym i społecznym.

Obecnie w Polsce Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest 14 października i jest okazją do uhonorowania pracy nauczycieli oraz innych pracowników oświaty.

Dzień Nauczyciela

Dzień Edukacji Narodowej to przede wszystkim Dzień Nauczyciela

Sukces nauczyciela mierzy się sukcesem ucznia. Jakimi więc cechami powinien charakteryzować się nauczyciel?

 1. Dobry nauczyciel musi mieć powołanie. Wiem, ze to niemodne słowo, ale również wiem, że nauczyciel bez powołania to wyrobnik. Pasja do nauczania sprawia, że lekcje są ciekawe i inspirujące.
 2. Nauczyciel powinien być wrażliwy na potrzeby swoich podopiecznych, rozumieć ich sytuację i co jest bardzo ważne charakteryzować się empatię. To w ten sposób buduje się relacje z uczniami.
 3. Winien doskonale znać swoją dziedzinę nauczania. I tak, jak dobry lekarz ciągle się dokształcać.
 4. Cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość. Uczniowie przyswajają wiedzę w różnym tempie i w swojej pracy ten aspekt trzeba uwzględnić, bo inaczej uczeń będzie tylko zestresowany.
  Każda lekcja dla niego stanie się koszmarem.
 5. Bardzo ważna jest kreatywność czyli tworzenie interesujących lekcji i dostosowywanie metodyki nauczania do potrzeb uczniów. Ma sprawić aby nauka stała się fascynująca.
 6. Nauczyciel szczególnie w młodszych klasach jest wzorcem. Powinien być przykładem, dbać o kulturę szkolną, promując szacunek, odpowiedzialność i etykę.
 7. Dobry nauczyciel wsłuchuje się w opinie uczniów, rodziców i innych nauczycieli, analizuje i doskonali swoją pracę.

Dzisiejsze problemy nauczycieli

 1. Niskie wynagrodzenie: To jedno z najczęstszych problemów, z jakimi borykają się nauczyciele w Polsce. Zarobki nauczycieli są niskie w porównaniu z poziomem odpowiedzialności i wysokimi kwalifikacjami, jakie posiadają. Prowadzić do problemów finansowych i frustracji wśród nauczycieli.
 2. Przeciążenie pracą: Nauczyciele często muszą zmagać się z ogromnym obciążeniem pracą. Oprócz prowadzenia zajęć, przygotowywaną lekcje, oceniają prace uczniów, uczestniczą w szkoleniach radach pedagogicznych i innych obowiązkach związanych z pracą w szkole. Również żeby poprawić swoje warunki materialne biorą dodatkowe prace.
 3. Niewystarczające środki i wyposażenie: Szkoły w Polsce często borykają się z brakiem wystarczających środków na zakup podręczników, materiałów dydaktycznych, a także na utrzymanie i modernizację infrastruktury.
 4. Nierówności w dostępie do edukacji: W Polsce nadal istnieją nierówności w dostępie do edukacji, zarówno w kontekście regionalnym, jak i społecznym. Nauczyciele w niektórych regionach muszą stawić czoła trudniejszym warunkom pracy.
 5. Nadmierny stres i presja: Praca nauczyciela jest stresująca, zwłaszcza w kontekście narastających oczekiwań ze strony rodziców, uczniów i administracji szkolnej. Nadmierna presja może prowadzić do wypalenia zawodowego.
 6. Brak wsparcia edukacyjnego: Nauczyciele często odczuwają brak odpowiedniego wsparcia i szkoleń, zwłaszcza w kontekście zmieniających się programów nauczania i nowych technologii.
 7. Zachowanie i dyscyplina uczniów: Niekiedy muszą radzić sobie z trudnym zachowaniem uczniów i problemami dyscyplinarnymi, co może wpływać na jakość nauczania i atmosferę w szkole.
 8. Brak perspektyw kariery: W niektórych przypadkach odczuwają brak perspektyw awansu zawodowego lub uczucie stagnacji w swojej karierze.
 9. Polityka oświatowa: Ciągłe zmiany w polityce oświatowej, nowe reformy programowe wprowadzają niepewność i trudności w pracy nauczycieli.

Zakończenie

14 października Dzień Edukacji Narodowej- warto w tym dniu uświadomić sobie , że nauczyciele na wszystkich szczeblach edukacji odgrywają kluczowa rolę w kształtowaniu pokoleń. Od nich zależy jak będzie wyglądało nasze społeczeństwo, czy będziemy się rozwijać, czy też cofniemy się o dekady. Szczególnie dzisiaj, kiedy wchodzą nowe technologie jest to bardzo istotny problem. Dlatego tak ważne jest aby nauczyciele- szczególnie Ci najlepsi – nie uciekali z zawodu. Należy stworzyć takie warunki, żeby nie musiał wybierać miedzy pasją a pieniędzmi. Kiedyś uważano, że zawód lekarza i nauczyciela to dwa najważniejsze zawody i powinno się wrócić do tej doktryny.

Wszystkim nauczycielom życzę aby byli dumni ze swoich uczniów.

W tym dniu obdarowuje się nauczycieli kwiatami, drobnymi upominkami. My proponujemy herbatę czarną, która jest doskonałą bazą do herbat rozgrzewających

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *